გამწვანება_01
  გამწვანება_02
  გამწვანება_03
  გამწვანება_04
  გამწვანება_05
  გამწვანება_06
  გამწვანება_07
  გამწვანება_08
  გამწვანება_09
  გამწვანება_10

  2009 წლის 27 სექტემბერს შედგა “ს.ო. აისის” მეორე გასვლა არმაზისხევში. ამჯერად გამსვლელი ჯგუფი 16 კაციანი იყო. წინა კვირას სადაც შეწყდა მუშაობა, იქედან გავაგრძელეთ. განსაკუთრებით დანაგვიანებული აღმოჩნდა ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორია. შედეგად არმაზისხევი მაინც გაიწმინდა, რკინიგზასთან უშუალო სიახლოვის გარდა.

  არმაზისხევიII_1
  არმაზისხევიII_2
  არმაზისხევიII_3
  არმაზისხევიII_4
  არმაზისხევიII_5
  არმაზისხევიII_6
  არმაზისხევიII_7
  არმაზისხევიII_8
  არმაზისხევიII_9

  საზოგადოებრივი ორგანიზაცია აისი © 2021 ს.ო. აისი