2010 წლის 21 დეკემბერს შედგა “ს.ო. აისის” ეკოკლუბის გასვლა მუხაწყაროსთან ასახვევთან. შედეგად ეს ტერიტორია გასუფთავდა ცელოფანის პარკებისა და პლასტიკის ნივთებისაგან.

  მუხაწყაროსთან_1ა
  მუხაწყაროსთან_1

  მუხაწყაროსთან_2ა
  მუხაწყაროსთან_2

  მუხაწყაროსთან_3ა
  მუხაწყაროსთან_3

  მუხაწყაროთან_4ა
  მუხაწყაროსთან_4

  მუხაწყაროსთან_5
  მუხაწყაროსთან_6
  მუხაწყაროსთან_7
  მუხაწყაროსთან_8
  მუხაწყაროსთან_9
  მუხაწყაროსთან_10
  მუხაწყაროსთან_11
  მუხაწყაროსთან_12
  მუხაწყაროსთან_14
  მუხაწყაროსთან_15
  მუხაწყაროსთან_16

  წიწამური_01
  წიწამური_02
  წიწამური_03
  წიწამური_04
  წიწამური_05
  წიწამური_06
  წიწამური_07
  წიწამური_08
  წიწამური_09
  წიწამური_10

  საზოგადოებრივი ორგანიზაცია აისი © 2021 ს.ო. აისი