შოთა ლომსაძე – სამცხე-ჯავახეთი
  გამომცემლობა: “მეცნიერება”
  ენა: ქართული
  წელი: 1975
  გვერდები: 565
  მოცულობა: 6,24 MB
  ფაილის ფორმატი: DjVu

  ნაშრომში პირველწყაროებზე დაყრდნობით განხილულია სამხრეთ საქართველოს (სამცხე-ჯავახეთის) ისტორია XVIII ს. შუაწლებიდან XIX ს. შუაწლებამდე. კერძოდ, საქართველოსთან ახალციხის საფაშოს შეერთების ისტორია, ახალციხის ფაშების გენეალოგია, მიწათმფლობელობის და მიწათსარგებლობის ფორმები და თავისებურებანი, მოსახლეობის მოძრაობისა და კოლონიზაციის, აგრეთვე მხარის კულტურული ცხოვრების საკითხები.

  გადმოსაწერი ბმული: სამცხე-ჯავახეთი

  უცხო ჩიტი


  რევაზ გაბრიაძე – უცხო ჩიტი
  გამომცემელი: ქ. ქუთაისის პოლიგრაფიული საწარმოო გაერთიანება
  ენა: ქართული
  წელი: 1978
  გვერდები: 108
  მოცულობა: 5,95 MB
  ფაილის ფორმატი: DjVu

  აქ მოთხრობილი ამბავი ნამდვილია-მეთქი, რომ დავიჟინო, მკითხველი მაინც არ დამიჯერებს. ოღონდ ერთში მაინც უნდა მენდოთ, პირადად ჩემთვის ნამდვილზე უნამდვილესი რომ არის ეს ამბავი, რადგან ბავშვობაში მაქვს მოსმენილი ბუხრის პირას – არ ვიცი ქუთაისში, გუმბრინში, საქარაში თუ საკუთრივ ძუყნურში. მაშინ დავიჯერე მიზანასა და არისტოს, ერთაოზისა და მარგალიტას, ქრისტეფორესა და თამუნიას ამბავი და მერე კაციშვილმა ვერ გადამათქმევინა. კინოს ხალხმაც ირწმუნა მისი სინამდვილე, გადაიღეს “შერეკილები”. მე კი გულმა ვერ მომითმინა და ის ბუხრის პირას გაგონილი ამბავი ახლა უფრო წვრილად აღვადგინე მეხსიერებაში. თანაც ბევრი წაკითხული დავუმატე, ბევრიც ჭკვიანი ხალხიდან განაგონი, ბევრიც მეცნიერული, ბევრიც ქუჩაში ან სუფრაზე მოსმენილი და ეგებ შენი ნათქვამიც, საყვარელო მკითხველო!
  ავტორი

  გადმოსაწერი ბმული: უცხო ჩიტი

  საზოგადოებრივი ორგანიზაცია აისი © 2020 ს.ო. აისი