2010 წლის 21 დეკემბერს შედგა “ს.ო. აისის” ეკოკლუბის გასვლა მუხაწყაროსთან ასახვევთან. შედეგად ეს ტერიტორია გასუფთავდა ცელოფანის პარკებისა და პლასტიკის ნივთებისაგან.

მუხაწყაროსთან_1ა
მუხაწყაროსთან_1

მუხაწყაროსთან_2ა
მუხაწყაროსთან_2

მუხაწყაროსთან_3ა
მუხაწყაროსთან_3

მუხაწყაროთან_4ა
მუხაწყაროსთან_4

მუხაწყაროსთან_5
მუხაწყაროსთან_6
მუხაწყაროსთან_7
მუხაწყაროსთან_8
მუხაწყაროსთან_9
მუხაწყაროსთან_10
მუხაწყაროსთან_11
მუხაწყაროსთან_12
მუხაწყაროსთან_14
მუხაწყაროსთან_15
მუხაწყაროსთან_16