რამდენიმე აისელმა სამდღიან ლაშქრობაში წარმატებით დაძლია მანგლისი-კლდეკარი-რკონის მარშრუტი.