რეკრუტებმა თეორიულად და შემდეგ საველე გასვლაზე შეისწავლეს ინდივიდუალური შენიღბვის მეთოდები.