შედგა სამხედრო საქმის შემსწავლელი პირველი საველე გასვლა. რეკრუტებმა შეისწავლეს ფორტიფიკაციის ელემენტები და გაიარეს პირველი სამედიცინო დახმარება პრაქტიკულად.