სალაშქრო კურსის დასრულების აღსაღნიშნავად რეკრუტებმა შეასრულეს ღამის მარში მთაგორიან რელიეფზე. მარში, ისევე როგორც საველე გასვლების უმეტესობა, მიმდინარეობდა მძიმე მეტეო პირობების დროს.