მესამე კვირა დაეთმო სახმელეთო ნავიგაციის შესწავლას.

საველე მეცადინეობისას რეკრუტებმა შეისწავლეს კოორდინატებზე გასვლის მეთოდები.