მომზადების მეორე კვირა დაეთმო თვითგადარჩენის ტექნიკის თეორიულ და ტოპოგრაფიის თეორიულ და პრაქტიკულ შესწავლას.  რეკრუტებმა რუკის გამოყენებით დამოუკიდებლად დაძლიეს მათთვის უცნობი მარშრუტი.