შედგა რეკრუტების საცდელი ლაშქარობა კარსანის ქედზე და არმაზის ხეობაში.

გთავაზობთ ფოტოებს.

ძირითადი სიმაღლე დაძლეულია

s

კარსანის აღმართი

2

ქედზე

2

არმაზის ხევისკენ კლდეების გავლით

3

არმაზის ციხესთან

3

რეკრუტების ერთი ჯგუფი არმაზის ციხეზე

w