სამეთაურო ჯგუფის ერთმა ნაწილმა დაათვალიერა თბილისის გარშემო არსებული ტყეების უცნობი მონაკვეთები ახალი სავარჯიშო ადგილების შერჩევის მიზნით.

2

2

2

2