10 მაისს ჩატარდა საველე სწავლება თემაზე – “თვითგადარჩენის საწყისები”. კურსანტები გაეცნენ თავშესაფრების მოწყობასა და ცეცხლის სხვდასსხვა სახეობების დანთებას.

თვითგად_1
თვითგად_2
თვითგად_3
თვითგად_4
თვითგად_5