9 მაისს შედგა საველე სწავლება თემაზე – “სალაშქრო საქმე დამწყებთათვის”. კურსანტებმა მოისმინეს ინფორმაცია სხვადასხვა აღჭურვილობის შესახებ, მათი პრაქტიკაში გამოყენების თავისებურებებზე, დადებითსა და უარყოფით მხარეებზე.

სალაშქრო_1
სალაშქრო_2
სალაშქრო_3
სალაშქრო_4
სალაშქრო_5
სალაშქრო_6