კვირას, 3 მაისს, შედგა საცდელი საველე გასვლა, სადაც კურსანტები გაეცნენ ს.ო აისის საბაზისო სამხედრო და სალაშქრო კურსის საველე წესებს და დაფარეს 17 კმ–იანი მარშრუტი.
საცდელი_1
საცდელი_2
საცდელი_3
საცდელი_4
საცდელი_5
საცდელი_6
საცდელი_7
საცდელი_8