“ს.ო აისის” საბაზისო სამხედრო და სალაშქრო კურსზე მიღება დასრულდა. სულ ჩაეწერა 81 მსურველი.

წარმატება ვუსურვოთ მათ!

ღია_კარის_დღე_1

ღია_კარის_დღე_2