განყოფილება: სასწავლო კურსი

  კვირას, 3 მაისს, შედგა საცდელი საველე გასვლა, სადაც კურსანტები გაეცნენ ს.ო აისის საბაზისო სამხედრო და სალაშქრო კურსის საველე წესებს და დაფარეს 17 კმ–იანი მარშრუტი.
  საცდელი_1
  საცდელი_2
  საცდელი_3
  საცდელი_4
  საცდელი_5
  საცდელი_6
  საცდელი_7
  საცდელი_8

  “ს.ო აისის” საბაზისო სამხედრო და სალაშქრო კურსზე მიღება დასრულდა. სულ ჩაეწერა 81 მსურველი.

  წარმატება ვუსურვოთ მათ!

  ღია_კარის_დღე_1

  ღია_კარის_დღე_2

  საზოგადოებრივი ორგანიზაცია აისი © 2021 ს.ო. აისი