განყოფილება: სასწავლო კურსი

  10 მაისს ჩატარდა საველე სწავლება თემაზე – “თვითგადარჩენის საწყისები”. კურსანტები გაეცნენ თავშესაფრების მოწყობასა და ცეცხლის სხვდასსხვა სახეობების დანთებას.

  თვითგად_1
  თვითგად_2
  თვითგად_3
  თვითგად_4
  თვითგად_5

  9 მაისს შედგა საველე სწავლება თემაზე – “სალაშქრო საქმე დამწყებთათვის”. კურსანტებმა მოისმინეს ინფორმაცია სხვადასხვა აღჭურვილობის შესახებ, მათი პრაქტიკაში გამოყენების თავისებურებებზე, დადებითსა და უარყოფით მხარეებზე.

  სალაშქრო_1
  სალაშქრო_2
  სალაშქრო_3
  სალაშქრო_4
  სალაშქრო_5
  სალაშქრო_6

  საზოგადოებრივი ორგანიზაცია აისი © 2021 ს.ო. აისი