სასწავლო კურსის დასრულება აღინიშნა შემაჯამებელი ბრიფინგით, რომელიც ჩატარდა აისის ოფისში. ყოფილმა რეკრუტებმა აღნიშნეს კურსის დადებითი მხარეები და გამოთქვეს წინადადებები, რომელთა მეშვეობითაც სასწავლო პროცესი უფრო საინტერესო გახდება.

შენიშვნები გაანალიზდა და გათვალისწინებული იქნება მომდევნო კურსის განმავლობაში.