განყოფილება: ახალი ამბები

    18 ივლისს აისის ქვედანაყოფებმა მოაწყეს საპატრულო ბაზა და სადამკვირვებლო პოსტი პერიმეტრის დაცვით. ქვედანაყოფების მიერ შესრულებული სამუშაო ფლანგური მანევრით შეამოწმა სამეთაურო ჯგუფმა.

    აისის ოფისში გაიმართა პირველი დახმარების სწავლება. განხილული იქნა სალაშქრო უსაფრთხოების წესები, პირველი დახმარება სხვადასხვა დაზიანებების და ჯანმრთელობის მკვეთრი და მოულოდნელი გაუარესების შემთხვევაში.

    საზოგადოებრივი ორგანიზაცია აისი © 2020 ს.ო. აისი