განყოფილება: ახალი ამბები

  რამდენიმე აისელმა მოაწყო გადასვლა თბილისი-ძეგვი (მცხეთის რაიონი). გადალახულ იქნა ზღვის დონიდან 1.400 მეტრზე განლაგებული ქედი. დაზვერილია ბილიკები და გადასასვლელები მტკვრის ხეობაში. ჯამში ქვედანაყოფმა ერთ დღეში დაფარა 28 კმ.

  w

  s

  w

  w

  w

  1
  აისის მცირე საველე ბანაკი

  2
  გადაადგილება კოლონაში

  2

  3
  ინდივიდუალური გადაადგილება ხოხვით

  ს
  საველე სასწავლო გასვლა

  2

  2

  2

  w

  w

  w

  w

  w

  s

  w

  w

  w

  w

  s

  w

  w

  w

  w

  w

  w

  w

  w

  w

  w

  w

  w

  w

  w

  w

  w

  w

  w

  w

  w

  w

  w

  w

  w

  w

  w

  w

  w

  w

  w

  w

  w

  w

  w

  w

  w

  w

  w

  w

  w

  w

  w

  w

  w

  w

  w

  w

  w

  საზოგადოებრივი ორგანიზაცია აისი © 2020 ს.ო. აისი