განყოფილება: აისის ლაშქრობები

  ბირთვისები_1
  ბირთვისები_2
  ბირთვისები_3
  ბირთვისები_4
  ბირთვისები_5
  ბირთვისები_6
  ბირთვისები_7
  ბირთვისები_8
  ბირთვისები_9
  ბირთვისები_10

  რამდენიმე აისელმა სამდღიან ლაშქრობაში წარმატებით დაძლია მანგლისი-კლდეკარი-რკონის მარშრუტი.  საზოგადოებრივი ორგანიზაცია აისი © 2021 ს.ო. აისი