განყოფილება: ისტორია


  გოგი დოლიძე – როგორ უნდა ველაპარაკოთ რუს გენერლებსა და პოლიტიკოსებს
  გამომცემელი:
  ენა: ქართული
  წელი: 2007
  გვერდები: 90
  მოცულობა: 1,40 MB
  ფაილის ფორმატი: DjVu

  ანუ რა მოხდა ეკატერინოდარში 89 წლის წინათ.
  (ფრაგმენტი მონოგრაფიიდან “გიორგი მაზნიაშვილი”)

  გადმოსაწერი ბმული: როგორ უნდა ველაპარაკოთ რუს გენერლებსა და პოლიტიკოსებს


  შოთა ლომსაძე – სამცხე-ჯავახეთი
  გამომცემლობა: “მეცნიერება”
  ენა: ქართული
  წელი: 1975
  გვერდები: 565
  მოცულობა: 6,24 MB
  ფაილის ფორმატი: DjVu

  ნაშრომში პირველწყაროებზე დაყრდნობით განხილულია სამხრეთ საქართველოს (სამცხე-ჯავახეთის) ისტორია XVIII ს. შუაწლებიდან XIX ს. შუაწლებამდე. კერძოდ, საქართველოსთან ახალციხის საფაშოს შეერთების ისტორია, ახალციხის ფაშების გენეალოგია, მიწათმფლობელობის და მიწათსარგებლობის ფორმები და თავისებურებანი, მოსახლეობის მოძრაობისა და კოლონიზაციის, აგრეთვე მხარის კულტურული ცხოვრების საკითხები.

  გადმოსაწერი ბმული: სამცხე-ჯავახეთი

  საზოგადოებრივი ორგანიზაცია აისი © 2021 ს.ო. აისი