სალაშქრო წიგნები

Survival FM 3.05-70 : 443 გვ. 2002 წ. აშშ-ს არმია

Survival, Evasion and Recovery FM 21-76-1 : 106 გვ. 1999 წ. აშშ-ს არმია

თვითგადარჩენა ექსტრემალურ სიტუაციებში : 346 გვ. სპეცრაზმების გამოცდილება

თვითგადარჩენის ენციკლოპედია : 384 გვ. ფუნდამენტური კვლევა

საქართველოს ტოპოგრაფიული რუკები (სსრკ)

1:200.000 სსრკ-ს გენერალური შტაბი. საქართველო

1:100.000 სსრკ-ს გენერალური შტაბი. საქართველო